poniedziałek, 28 października 2019

DROGA MLECZNA

DROGA MLECZNA
wystawa grafik Katriny Sadrak
kurator wystawy: Karolina Zwoniarska

25 października 2019 o godz. 18.30

Galeria TA3
ul. Tarczyńska 3 w Warszawie

goście specjalni:
Oktawian Kycia
Piotr LisowskiDROGA MLECZNA

Katrina Sadrak
    

Na wystawie zobaczymy cykl czarno-białych grafik autorstwa malarki Katriny Sadrak pod wspólnym tytułem „Droga Mleczna”. Autorka zafascynowana jest od lat tematyką kosmosu i wszechświata. Podchodzi do tego tematu metodycznie kształcąc się w dziedzinie fizyki kwantowej, astronomii i optyki. Prowadzi dialog pomiędzy nauką a sztuką. 

Twórczość Sadrak choć bardzo intelektualna i oparta o solidne wyniki badań, ma jednocześnie rys ogromnej wrażliwości samej autorki. To prace unikalne, niczym obraz namalowany farbami. Nie są to modyfikowane przez artystkę zdjęcia. Każda praca jest namalowana w programie graficznym, stworzona i narysowana przez Sadrak od początku, aż do końcowych linii powstałych już ręcznie na wydruku. Te linie to siatka struktur wszechświata, kosmosu wynikająca z obserwacji i badań przy pomocy naukowych urządzeń. Subtelne różnice tonalne srebrnej siatki odbijającej światło pod różnym kątem zachęcają do dokładnego ich studiowania z bliska. Niewielkie, przytulne wnętrze galerii TA3 doskonale odpowiada na taką potrzebę. W pewnym sensie czujemy jak struktura prac wciąga nas do wnętrza nieskończoności przestrzeni. Sami stajemy w roli badacza odległych ciał niebieskich, gwiazd, galaktyk i materii międzygwiezdnej oraz ich wzajemnego oddziaływania. To niesamowita podróż, w którą zabiera nas umiejętnie artystka.

Gośćmi specjalnymi wystawy Droga Mleczna są fotograficy Oktawian Kycia i Piotr Lisowski, których fotografie kosmosu są z jednej strony dla Katriny Sadrak inspiracją do jej prac graficznych, a z drugiej strony komplementarnym dla nich kontrapunktem i uzupełnieniem.

Karolina Zwoniarska


 OTWARTE OGRODY ARTYSTÓW DĄBROWY5 edycja
OTWARTE OGRODY ARTYSTÓW DĄBROWY

15 września 2019 w godzinach 13-18
można oglądać sztukę w ramach Otwartych Ogrodów Artystów Dąbrowy. 

Zapraszam na Zachodnią 13 w Łomiankach do magicznego ogrodu Państwa Grześkiewiczów, 
gdzie między innymi można obejrzeć moje obrazy

fot. Witold Sosnowski

 fot. Witold Rek
 fot. Witold Rek
 fot. Witold Rek
fot. Witold Rek


NIESKOŃCZONOŚĆ

NIESKOŃCZONOŚĆ
Galeria Tycjan
ZPAP Kielce, Plac Artystów, ul. Sienkiewicza 29

wernisaż 1 sierpnia 2019 o godz.17
wystawa potrwa do 10 sierpnia 2019

kurator: Katrina Sadrak

FILM Z WERNISAŻU
autor: Zdzisław Łukasik

fot. Karolina Kozieł, ZPAP O/Kielce
fot. Karolina Kozieł, ZPAP O/Kielce
 fot. Karolina Zwoniarska
 fot. Karolina Zwoniarska
fot. Karolina Zwoniarska
 fot. Karolina Kozieł, ZPAP O/Kielce
 fot. Karolina Kozieł, ZPAP O/Kielce
 fot. Karolina Kozieł, ZPAP O/Kielce
 fot. Karolina Kozieł, ZPAP O/Kielce
 fot. Karolina Kozieł, ZPAP O/Kielce
fot. Karolina Kozieł, ZPAP O/Kielce
 fot. Karolina Kozieł, ZPAP O/Kielce
fot. Karolina Kozieł, ZPAP O/Kielce
fot. Marek Zając

REMEMBRANCE

Doncaster Museum & Art Gallery
Doncaster, England

10-11-15.12.2018

Following on from events of Remembrance Sunday, Doncaster C-View are pleased to announce their latest exhibition at Doncaster Museum & Art Gallery 

 and The Point - Doncaster Community Arts.


The Remembrance Exhibition features over 100 pieces of original artwork covering many ideas, approaches and styles.  

Running until the 15th of December, make sure you don't miss the chance to see the work of these talented artists in Doncaster.
poniedziałek, 10 grudnia 2018

"EXPECTATION" Critical review by Art Curator D.ssa Silvia Grassi 4 Mad Gallery Milano

Artystka po raz kolejny postawiła na pierwszym planie tego tematu, który jest jej bliski: kobietę i jej naturalną emocjonalną kruchość.
Postać kobiecą, zarysowaną za pomocą kilku cienistych linii, zostaje wstawiona do tego abstrakcyjnego krajobrazu, z płaskim tłem i szarym niebem: starożytnym portykiem z podłogą z lat 60-tych. Jasne linie i silne kolory tła nie rozpraszają uwagi obserwatora, pomagają skupić się na kobiecie na pierwszym planie: linie graficzne podkreślają prawie drżącą linię, na której definiowana jest figura. Wybór akwareli dla postaci kobiecej jest bardzo skuteczny, ponieważ pozwalają one na wyraźną definicję cieni, które całkowicie opisują nastrój, szczególnie na twarzy.
Kto jest głównym bohaterem w centrum uwagi? Kim ona jest?
Smutna, naga kobieta, spuszczone oczy i zagubione spojrzenie.
Jak sugeruje tytuł pracy, powinna ona czekać, ale czekając na co? Ktoś lub coś?
Nagość jej ciała najlepiej wyraża jej kruchość. Jej oczekiwanie wydaje się być tym, który bezradnie i bezczelnie czeka na odpowiedzi i pewniki. Tak jak wszyscy, zagubiła się w tysiącach myśli, które nieuchronnie sprawiają, że jest smutna, zmartwiona i oderwana od rzeczywistości: oboje wkraczamy w inny świat, może ten abstrakcyjny reprezentowany tu przez artystę.
Artystka tworzy następnie równoległą więź między postacią kobiety a kwiatkiem o wyhodowanym żółtym kwiecie, która wspina się i prawie wydaje się walczyć, by dostać się na szczyt: radość i światło rozkwitłej natury na tle melancholii i cienia zniechęcenia człowieka.
The artist, once again, put into the foreground of this painting a subject dear to her: the woman and her natural emotional fragility.
The female figure, outlined by few shady lines, is inserted in this abstract landscape, with a flat background and grey sky: an ancient portico with a 60s pop style floor. The clear lines and the strong colors of the background don't distract the observer, they actually help focus on the female in the foreground: the graphic lines emphasize the almost trembling line by which the figure is defined. The choice of the watercolors for the female figure is very effective because they allow a well-evident definition of the shadows, which describe the mood completely, especially on the face.
So, who is the protagonist at the center of all the attentions? Who is she?
A sad, naked woman, eyes down and lost glance.
As suggested by the title of the work, she should be waiting, but waiting for what? Someone or something?
The nakedness of her body expresses the best her fragility. Her waiting seems the one of someone who, helplessly and fragilly, waits for answers and certainties. As we all do, she is lost in a thousand thoughts that inevitably make her sad and worried and detached from reality: so we both enter in another world, maybe the abstract one represented here by the artist. 
The artist creates then a parallel bond between the figure of the woman and the just blossomed yellow flower, which climbs up and almost seems to struggle to get to the top: the joy and the light of blossomed nature against the melancholy and the shadow of a discouraged human.

FRONTON W GALERII TA3