środa, 6 grudnia 2017

ARCHETYP KOBIETY


ARCHETYP KOBIETY W KULTURZE ZACHODNIEJ
wernisaż wystawy 14 grudnia 2017
o godz. 19.30

KUNSTRAUM DRESDEN
Schützengasse 16-18, 01067 Dresden, Niemcy
Archetypy kobiety w kulturze Zachodu - wzory i inspiracje sztuki współczesnej

Kierownik projektu i kurator wystawy – Małgorzata Bielecka
Uczestnicy: Anna Teresa Ślusarek, Katarzyna Ziołowicz, Oliwia Hildebrandt, Daria Maroń-Ptak, Joanna Biskup-Brykczyńska, Justyna Pikulska, Karolina Zwoniarska

Od kilku lat współpracujemy w tym samym zespole. Nie jest to formalna grupa. Łączy nas instytucja – prężnie działający w ramach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiecach – Instytut Sztuk Pięknych. Spotykając się w jego murach jako promotorzy i doktoranci zajmujemy miejsca po dwóch różnych stronach katedry. W przekonaniu, że właściwie pojęte partnerstwo, lojalność i obopólna troska o poziom i efektywność wykonywanej pracy zaktywizują - okrzepły w tradycji kształcenia artysty model, chcemy zwrócić uwagę, że w procesie tym, jakość relacji Mistrz i Uczeń jest wartością prymarną.

Sens współpracy odnajdujemy również w aktywność organizacyjnej w zarządzie Okręgu Kieleckiego  Związku Polskich Artystów Plastyków (założony w Krakowie w 1911 roku).

Projekt stanowią dwie, wzajemnie uzupełniające się części – monografię i wystawę

Monografia
Cywilizacja Zachodu wyrosła na bazie spuścizny kulturowej klasycznej Grecji i Rzymu, chrześcijaństwa oraz intelektualnych nurtów epoki Oświecenia. To w  odniesieniu do tradycji swoich wielkich antenatów kształtował się aksjologiczny pejzaż Zachodu. Procesowi temu towarzyszyły przetasowania wartości prowadząc do konfliktów – trudnych zwłaszcza tam, gdzie religijnemu zawierzeniu przeciwstawiano racjonalizm rozumowego poznania lub też – gdy ekspansja innej kultury zagrażała zachowaniu status quo tej zastanej (…). Wobec zawirowań współczesnego świata, realne stają się literackie wizje, ich katastroficzne przesłania nie budzą protestu środowisk badawczych; nie są też przez nie dementowane. Ogólny niepokój eskalują media, donosząc w codziennych komunikatach o faktach, które jakoby potwierdzają fiasko koncepcji wielokulturowego społeczeństwa i utopijność idei Zjednoczonej Europy….

Przytaczając fragment wprowadzenia do zaplanowanej w projekcie monografii, starano się zwrócić uwagę na fakty i zagadnienia, które rozwinięte i uzupełnione, wzbogacone o wnioski analiz treści dzieł prezentowanych w formie wystawy, łącznie z ich reprodukcjami, dopełnią treść publikacji, zamykając projekt jako kompletną całość.Informacja o wystawie
Wystawa stanowi cześć projektu artystyczno-naukowego „Archetypy kobiety w kulturze Zachodu - wzory i inspiracje sztuki współczesnej” realizowanego w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Uczestnicy: Małgorzata Bielecka, Anna Teresa Ślusarek, Katarzyna Ziołowicz, Oliwia Hildebrandt, Daria Maroń-Ptak, Joanna Biskup-Brykczyńska, Justyna Pikulska, Karolina Zwoniarska
oraz podejmujący podobną problematykę, artyści z partnerskich uczelni i zagraniczni goście 

Wystawa

Trzon ekspozycji stanowić będą dzieła współautorów projektu - artystów o ukształtowanych postawach i prestiżu twórczym oraz prace trójki doktorantów. 
Autorzy przedstawią cykle i zestawy jednorodnych tematycznie prac, wykazujących oryginalny sposób ujęcia problematyki. Eksperymentując z wieloma technikami, mieszając je i łącząc, tworząc ich hybrydowe skojarzenia, zwrócą uwagę na niekończące się możliwości kreacji nowych jakości ekspresji, na bazie warsztatów klasycznych dyscyplin sztuk pięknych. W opowieści o współczesnej kobiecie sięgna do archetypicznych wzorów – matki, Bogini, kusicielki – ról i postaw godnych naśladowania ale również i tych, o których lepiej zapomnieć.
Włączając się w wartkie nurty dyskursu nad kondycją cywilizacji zachodniej, kierujemy spojrzenia w stronę współczesnej kobiety, na sytuacje, w których sama kultura staje się narzędziem opresji, zupełnie zaprzeczając swoim podstawowym funkcjom. 
Wystawę rozumiemy, jako wielowymiarowy portret współczesnej Europejki, w którym sumują się opinie, refleksje, poglądy autorów. Ich syntezę i wnioski pozostawiamy odbiorcom. 


Prof. Małgorzata Bielecka

Wicedyrektor ds. artystycznych i naukowych
Kierownik Zakładu Malarstwa i Rzeźby
Instytut Sztuk Pięknych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz